ایران - مشهد 

بلوار سجاد -چهارراه بهار

پاساژ بهبودی -  نمایشگاه مبلمان چوب سنگ


تلفن:37013_051

فکس:3701324_051


زمان کاری فروشگاه  مشهد:

صبح ها ٩  تا ۲۲

جمعه ها ۱۰ تا ۲۲شماره تماس  فروشگاه آنلاین :  09152400915 info@Choobsang.com

 

 

 
   
 
 
 

نقشه گوگل