فرصت های شغلی

 

۱- کارگر ساده:

آشنایی با مهارت های چوب بری

۲- خیاط

چرخ کار و راسته دوز

۳- نجار

ماهر و نیمه ماهر

۴- کارشناس فروش

روابط عمومی بالا و دارای سابقه فروش

۵- اپراتور cnc